Klinikk:


Nevro-kinestetisk muskelterapi er en helhetlig terapiform for kropp og sinn. Kinesiologer kombinerer Østens kunnskaper om blant annet merediansystemet og vestlig kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Et viktig grunnlag for oss er at mennesket har tanker, følelser og følelsesmønstre, fysiske vaner og handlemønstre og at alle disse komponentene påvirker hverandre. Én del kan ikke fungere optimalt hvis en eller flere av de andre er i ubalanse. 
Godkjente nevro-kinestetiske muskelterapi har en bred tilnærming til ulike kartleggingsteknikker.

De som oppsøker en godkjent Nevro-kinestetisk muskelterapeut, registrert i Brønnøysundregistrene, skal være sikker på at terapeuten oppfyller kravene. Utdanninga er utviklet i samarbeid med psyolog, lege, muskelterapeut og kinesiolog, og godkjenning som fagskole er til bearbeiding hos NOKUT.

God helse mer enn symptomfrihet
Nevro-kinestetisk muskelterapi (NKM-muskelterapi) fungerer vel så mye forebyggende som terapautisk! Vi tenker helhetlig! En NKM-terapeut kan skreddersy balanseringa basert på hver enkelt sin anatomiske, fysiologiske, biokjemiske og strukturelle tilstand.
Mye av vår filosofi bygger på en østlig tilnærmingsmåte til hele mennesket. Kinesiologi betyr ”læren om bevegelse” og ble utviklet av kiropraktorer. De ønsket å kombinere ulike balanseringsformer for å gi klientene en langtidsvirkende, helhetlig og effektiv behandlingsform. Vi har bygget videre på deres store kunnskapsbase og kombinerer dette med anatomi, fysiologi, psykologi og muskelterapi.

Kropp og sinn
Det er etter hvert en akseptert sannhet at vår kropp og vårt sinn påvirker hverandre i stor utstrekning, og ved å bruke muskeltesting kan vi kartlegge eventuelle fysiske, mentale, emosjonelle eller meridianmessige ubalanser. Siden kroppen styres fra hjernen, bestemmer den musklenes tonus (spenning), organenes funksjoner og hormonenes samspill i kroppen. Muskeltesting er en metode for å identifisere ubalanser eller stress forbundet med hjernen.

Lurer du på noe?

Send oss gjerne en mail på mehenn@gmail, så tar vi kontakt. Siden det er svært travle dager på klinikken er det litt vanskelig å nå oss pr, tlf.

mehenne@gmail.com
"Kinesiologi kom inn i livet mitt, når jeg trengte det som mest. Jeg fikk hjelp til å rydde opp i livet mitt, og lærte grunnleggende ting, som feks min egen evne til valg. Å se muligheter, ikke hindringer, At det meste i livet er lettere uten stress, frykt og fastlåst tankegang. Kinesiologi er et fantastisk verktøy, og Marianne er den beste ambassadør for faget. Jeg har hatt gleden av å både ha Marianne som min kinesiolog og som min lærer. Du føler deg godt ivaretatt, og blir møtt av Marianne som ser hele deg. Hun er klok, innsiktsfull og varm, og veldig, veldig dyktig. Hun har en god kraft i seg, som hun gjerne deler med andre.
Jeg kan anbefale Marianne på det varmeste."

Kinesiologi er en helhetlig terapiform for kropp og sinn. Kinesiologer kombinerer Østens kunnskaper om blant annet merediansystemet og vestlig kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Et viktig grunnlag for kinesiologen er at mennesket har tanker, følelser og følelsesmønstre, fysiske vaner og handlemønstre og at alle disse komponentene påvirker hverandre. Én del kan ikke fungere optimalt hvis en eller flere av de andre er i ubalanse. Kinesiologer har en bred tilnærming til ulike kartleggingsteknikker.

Dnkf organiserer i dag flertallet av norske kinesiologer. Foreningen har i mange år jobbet med å sette en standard for god utdanning. Kinesiologien omfatter mange ulike retninger, så Dnkf blir som en paraplyorganisasjon for disse. De som oppsøker en kinesiolog som er godkjent av Dnkf og registrert i Brønnøysundregistrene, skal du være sikker på at denne oppfyller kravene. Utdanninga er utviklet i samråd med og godkjent av Helsedirektoratet.

God helse mer enn symptomfrihet
Kinesiologi fungerer vel så mye forebyggende som terapautisk! Vi tenker helhetlig! En kinesiolog kan skreddersy balanseringa basert på hver enkelt sin anatomiske, fysiologiske, biokjemiske og strukturelle tilstand. Mye av vår filosofi bygger på en østlig tilnærmingsmåte til hele mennesket. Kinesiologien kommer opprinnelig fra USA. Kinesiologi betyr ”læren om bevegelse” og ble utviklet av kiropraktorer. De ønsket å kombinere ulike balanseringsformer for å gi klientene en langtidsvirkende, helhetlig og effektiv behandlingsform.

Kropp og sinn
Det er etter hvert en akseptert sannhet at vår kropp og vårt sinn påvirker hverandre i stor utstrekning, og ved å bruke muskeltesting kan en kinesiolog kartlegge eventuelle fysiske, mentale, emosjonelle eller meridianmessige ubalanser. Siden kroppen styres fra hjernen, bestemmer den musklenes tonus (spenning), organenes funksjoner og hormonenes samspill i kroppen. Muskeltesting er en metode for å identifisere ubalanser eller stress forbundet med hjernen.

Skreddersy din egen helse!

Hjernen husker alt du noensinne har spist, tenkt, opplevd, fryktet etc. Ved å teste en muskel opp mot en kontekst ( helse, selvutvikling, idrettsprestasjoner etc) kan kinesiologen hjelpe klienten med å skreddersy et nytt nevrologisk mønster; et utviklingsopplegg som ivaretar alle klientens utfordringer og «verktøy» Vi søker etter ÅRSAK, ikke etter symptom! Ny forskning viser sammenheng mellom bindevev og helse. Ved hjelp av massasjeteknikkene fra utdanningssystemet MaMBo påvirkes helsen din helhetlig! Lære å leve! De fleste som oppsøker en kinesiolog første gangen, kommer med helt spesifikke plager og symptomer. Det interessante er at de aller fleste etter noen balanseringer innser at de ikke bare har hatt en bedring av plagene og symptomene, de opplever også en klar positiv dreining på resten av livet. Dette skyldes at vi alltid tenker årsak og helhet, og det er viktig at klienten selv bidrar i sin tilfriskningsprosess. Som en ung kvinne sa til meg en gang: Legene reddet nok livet mitt, men kinesiologien har lært meg å leve igjen!


VI KAN HJELPE DEG, TA KONTAKT!