Om oss

Marianne E Henne

Jeg driver til daglig Bergen Kinesiologisenter i Totlandsveien 2 på Nesttun.
Jeg er utdannet muskelterapeut, kinesiolog og nevro-kinestetisk muskelterapeut, og er også internasjonal godkjent instruktør i de samme fagfelt. Jeg har arbeidet som kinesiolog og nevro-muskulær muskelterapeut siden 1998-99. Jeg har full praksis i tillegg til undervisningsdelen. Dette medfører mye arbeid, men også særdeles mye nyttig erfaring som jeg kan bringe videre til studentene og til mine mange klienter.
Jeg har tatt en 8-årig deltids utdannelse inne faget, 5 år for å bli godkjent kinesiolog og deretter 3 år for å bli internasjonal godkjent instruktør. Deretter har jeg  tatt medisin grunnfag.

Etterhvert utviklet jeg nevro-kinestetisk muskelterapi som er en behandlingsform som innbefatter muskeltesting opp mot fysiske, emosjonelle og mentale utfordringer som kan påvirke oss.

Etter 15 år i bank og en økonomiutdanning snudde jeg om på livet mitt og startet opp med kinesiologi. Det føltes som å hoppe uten fallskjerm, men jeg har landet meget trygt i dette faget, og ikke minst i videreutviklingen til nevro-kinestetisk muskelterapi.
Siden vi benytter muskeltesting som verktøy, og dette setter meget sterke krav til at vi kvalitetsikrer muskelen vi bruker. Derfor bruker vi mye tid på det før enhver balansering.

Muskeltesting kan både se og høres rart ut, men i klinisk sammenheng ser vi at vi kan finne helt andre ting enn det man bevisst er klar over at kan påvirke en gitt problemstilling. Det er selvsagt ikke muskelen i seg selv som «svarer», men det nevrologiske feedback-systemet som vi utfordrer utifra en kontekst.
Musketesting er faktisk bevst i to studier ved Oxford University.

Jeg jobber med alle slags problemer, fra psykiske problemer til vonde nakker, fra kolikk til selvutvikling. Felles for alle er at det ikke er vi som «fikser» noe, men at det alltid er et samspill mellom oss og klient. Tilbakemeldingene fra mine klienter er særdeles god, og det medfører at det alltid er en del ventetid på timer. Jeg elsker jobben min, og det å ha skapt sin egen arbeidsplass innen et helt ukjent fagfelt, er jeg særdeles ydmyk over å ha oppnådd.

"Jeg kan anbefale kinesologi til dem som ønsker innsikt og forståelse i sammenhengene mellom fysiske, emosjonelle og mentale prosesser. I møte med en trygg terapeut kan kroppens hukommelse gjøres tilgjengelig, og man kan tillate seg å gjøre det ubeviste bevist. Kroppens tilpasningsevne er stor på godt og vondt, så ved å gjenopprette balanse kan man skape rom og mulighet for en god fysisk og psykisk helse.
Benedicte"

Utdanning

Nevro-kinestetisk Terapi

Master Mind and Body

Nevro-kinestetisk Terapi er et utdanningssystem for profesjonelle kinesiologer. Dette systemet er under utvikling her i Bergen, og er et samarbeid mellom Sabine Rose`n i Sverige. Det er også planlagt et mer utstrakt samarbeid internasjonalt, bl.annet med en godkjent utdanning i Tyskland. Dette systement er planlagt å bestå av følgende moduler:

Touch for Health 1-4                                 60 t                                       John F Thie
" Muskeltesting i praksis"                         22 t                                       PT & Marianne E Henne
Grunnleggende Anatomi                          32 t                                      Sabine Rosen og Marianne E Henne
What to do, when"                                     22 t                                       Marianne E Henne

Energize You 1, Meridianer                       22 t                                     -----------"----------------

Energize You 2, Meridianer                       22 t                                     Sabine Rosen og Marianne E Henne
Nevromusulær stimulering  1                  22 t                                     Marianne E Henne
Nevromuskulær stimulering 2                 22 t                                     -----------"--------------

Emosjonelt modul 1                                   22 t                                    -----------"--------------
Emosjonelt modul 2                                   22 1
Chakrasystemet   1                                    32t                                     Yogainstruktør Janne Sjursen & Marianne E Henne    

Fysisk modul 1                                            22 t                                   Marianne E Henne     
Fysisk modul 2                                            22 t                                   

Mentalt modul 1                                          22 t                                     Marianne E Henne
Mentalt modul 2                                          22 t                                        --------"------
Essensials modul 1 og 2                            30        

Organsystemene 1                                      32 t                                        --------"-------

Organsystemene 2                                      32 t                                        --------"-------    

Organsystemene 3                                      32 t                                        --------"-------

Organsystemene 4                                      32 t                                        --------"-------
Organsystemene 5                                      22 t                                        --------"-------
Essensials modul 3                                     13 t                                       --------"-------

Praktisk trening inkl. prøver                      120 t     60 med veiledning     

Totalt antall timer for NKT utøver:           700 t

 


En terapaut sertifisert i NKT skal ha en grundig innsikt i :

* Ulike massasjeteknikker som påvirker bindevevet på en helsefremmende måte.
* Kunnskap om anatomi og fysiologi tilsvarende medisin grunnfag
* Følelser og frykters påvirkning av kroppen
* Avbalanseringsmetoder som forbedrer din helhetlige helse

I tillegg kommer et krav om at terapauten allerede må være Godkjent kinesiolog av Dnkf.

VI KAN HJELPE DEG, TA KONTAKT!