UNN DEG SELV EN NY, SPENNENDE OPPLEVELSE

Bli med på: 

Touch for Health 1-4

På BergenKinesiologiSenter Apeltunvn 2

                        Vår 2018

Velkommen til et kurs som gir deg innsikt i hvordan kroppens muskler og energibaner påvirkes av livsstil, mat, stress, følelser, OG IKKE MINST; Hvordan du selv kan hjelpe deg å komme i balanse igjen!

Kurset er en del av grunnutdanningen i kinesiologi, og består av 4 moduler. Hele kurset er obligatorisk for kinesiologer, men man kan utmerket godt ta deler av kurset som et SELVINNSIKT/SELVUTVIKLING kurs.

Du kan ta bare modul 1 og 2, eller du kan også gå mer i dybden ved å ta modul 3 og 4.

Du lærer musklenes plassering og hvordan disse kan balanseres til større yteevne og restitusjonsevne.

Dette kan være en flott innfallsvinkel for alle som trener aktivt, fra toppidrett til mosjonsidrett.

Du får innsikt i hvordan kroppen vår påvirkes fysisk, mentalt og emosjonelt av det den utsettes for daglig, og hva du kan gjøre for å få den i balanse igjen.

Ikke minst begynner du å lære muskeltestingens kunst…

Touch for healt ble utviklet av John F Thie på 1970-tallet. Siden den gang har millioner av mennesker hatt glede av kurset, og ikke minst av de profesjonelle former for spesialisert kinesiologi som dette har vært med på å fostre.

HVORFOR IKKE INVESTERE LITT I EGEN HELSE OG DIN EGEN FREMTID?

Kurset går over 3 helger 

Sted: Bergen Kinesiologi Senter

Pris for hele kurset 8.800,- (kan hvis ønskelig deles opp i rater pr. mnd9

Påmelding og spørsmål sendes:   mehenne@gmail.com